Boomverzorging, Rooiwerken & Biomassa


Boomverzorging door professionals.
Een boom is een levend organisme en verdient dus een juiste behandeling. Onder de noemer boomverzorging voert Klok Groenprojecten een groot aantal activiteiten uit. Onze boomverzorgers zijn gecertificeerde European Tree Worker en European Tree Technician. Dit zijn internationaal erkende persoonscertificaten voor de boomverzorgingsbranche.Werkwijze boomverzorging

De tijd van de boomchirurgie is voorbij, tegenwoordig worden deze mannen en vrouwen opgeleid tot boomverzorger.

De termen houthakker, zager & boomchirurg spreken nog tot ieders verbeelding en het uitvoeren van deze werkzaamheden behoren ook tot het curriculum van een boomverzorger. De boomverzorger neemt de actuele kennis van techniek en biologie ten harte en voert hiermee een heel spectrum van werkzaamheden uit rondom bomen.

Werkzaamheden boomverzorging

Snoeien van bomen

Onderhoudssnoei

Verwijderen risico’s

Begeleidingssnoei

Knotten

Controle mechanische stabiliteit van de kroon

Boombescherming

Kandelaren, sterke kroonreductie

Toezicht, controle

Plaatsen van kroonverankeringen

Klein en groot formaat

Nazorg, plantgarantie

Beplantingsadvies

Afbreken en verwijderen van bomen

Klimmen

Afvangen, gecontroleerd afbreken

Versnipperen van vrijkomend takhout

Afvoeren van stamhout

Verhuur boomverzorgers/ETW/ETT

Hoogwerkerverhuur

Boominventarisatie

VTA, visual tree inspection

Opname onderhoudskenmerken

Inmeten GPS, GNSS

Verwerken GIS-data

Boomtechnisch advies

Ziekten en aantastingen

Boomveiligheidsonderzoek

Rapportage

BEA, boom-effectanalyse

Groeiplaatsonderzoek

Waardebepaling, boomtaxatie, NVTB


© 2023 Klokgroenprojecten - Alle rechten voorbehouden         Realisatie door: ENJI DESIGN