Flora & fauna beschermen met mitigerende maatregelen


Mitigerende maatregelen kunnen ingezet worden om overtreding van de wet natuurbescherming te voorkomen. Dit gebeurt in gevoelige gebieden waar bijvoorbeeld beschermde diersoorten leven. Met mitigerende maatregelen worden negatieve gevolgen voor planten en dieren voorkomen of verzacht, zodat er bijvoorbeeld geen ontheffing aangevraagd hoeft te wordenWerkwijze
flora en fauna

Klok Groenprojecten heeft veel kennis van flora en fauna en mitigerende maatregelen.
We werken conform de gedragscodes en kennen de natuurwetgeving als geen ander.
Al dan niet in samenwerking met zusterbedrijf FloraCon adviseren wij, maar ondernemen we ook actie. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld vleermuiskasten en amfibieënschermen.

Onze medewerkers zijn in het bezit van de Flora & Fauna persoonscertificaten van Stadswerk, van de werkvloer niveau 1 tot en met niveau 4.

Geen enkel natuurgebied is hetzelfde. Daarom biedt Klok Groenprojecten een grote diversiteit aan mogelijkheden, waaronder:

Flora en fauna advies

QuickScan, inventarisatie

Vleermuisonderzoek

Broedvogels

(Vaste) rust- en verblijfplaatsen

Beschermde soorten

Verzorgen van mitigerende maatregelen

Vleermuiskasten

Aanleg dassenburchten /kunstburcht

Geleidend rasterwerk

Amfibieën

Klein en groot wild

Inrichtingsplannen

Zorgvuldig werken conform gedragscode

Verwijderen of amoveren beverburcht

Werken conform ecologisch werkplan

Het bieden van vervangende verblijfplaatsen

Het aanleggen van amfibieënschermen

Het broedvrij houden van terreinen


© 2023 Klokgroenprojecten - Alle rechten voorbehouden         Realisatie door: ENJI DESIGN